Hjärtligt engagemang slår rekord!

- Promenader bidrar till en miljon kronor till forskning om kvinnohjärtat

Efter sex månaders promenerande uppnådde användarna av mobilappen Gå för hjärtat i dag insamlingsmålet på en miljon kronor till forskningen om kvinnlig hjärthälsa. Engagemanget var rekordhögt – varje dag gick de 24 000 promenerarna en sträcka motsvarande tre gånger avståndet mellan Malmö och Kiruna.

Engagemanget bland promenerarna har varit helt fantastiskt – tänk att vi på bara sex månader uppnådde målet på en miljon kronor! Men vinsten är inte bara pengar till forskningen, utan även hälsoeffekten av alla de kilometer som app-användarna gått. Kvinnors hjärthälsa är ett ämne som berör - nu ska det bli spännande att hur långt vi når nästa år! säger Alexandra Charles, ordförande 1,6 miljonerklubben.

Mobilapp omvandlar kilometer till pengar

I appen Gå för hjärtat omvandlas promenerade kilometrar till pengar. Becel ger 1 krona per kilometer till Insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa, som årligen delar ut stipendier till forskning om kvinnors hjärthälsa. Stiftelsen grundades på initiativ av 1,6 miljonerklubben och innehar 90-konto. Projektet sker inom ramen för 1,6 miljonerklubbens kampanj Woman in Red som syftar till att öka kunskapen om kvinnors hjärthälsa.

Pengarna från 2012 års promenad (300 000 kronor) utgjorde ett stipendium som tilldelades Dr. Nikola Drca och Dr. Sara Tehrani för deras forskning på området. Stipendiet överräcktes av barn- och äldreminister Maria Larsson under årets Almedalsvecka.

Viktiga friskfaktorer

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige, inte bara bland män, utan även bland kvinnor. Varje timme diagnostiseras nästan åtta kvinnor, vilket innebär att alla berörs på ett eller annat sätt. Då livsstilen starkt påverkar risken att drabbas är det avgörande att kunskapen om förekomst och förebyggande åtgärder ökar. Friskfaktorer som vardagsmotion, en varierad kost och att inte röka kan mer än halvera risken att drabbas. Då kvinnors fysik, symptom och behandling skiljer sig från männens behövs också mer kvinnospecifik forskning.

Fakta

  • 1 miljon promenerade kilometer motsvarar 25 varv runt jorden.
  • Över 24 000 personer har använt appen under 2013.
  • Över 205 000 promenader har registrerats mellan den 15 februari och den 20 augusti, 2013.
  • Varje dag promeneras i snitt 5 600 kilometer, vilket innebär tre gånger sträckan mellan Malmö och Kiruna eller frukost i Malmö, lunch i Kiruna, eftermiddagsfika i Malmö och middag i Kiruna.

 

Följ Gå för hjärtat-promenaden på: www.facebook.com/GaForHjartat eller #gaforhjartat

Mer om 1,6 miljonerklubben och Woman in Red