Insamlingsstiftelsen Kvinnor och Hälsa

Att förbli frisk, ha ett klappande hjärta, en klar hjärna och en följsam kropp in genom livet och in i ålderdomen - ingenting kan vara mer betydelsefullt.

Ledsamt nog är detta inte alla förunnat. Vem som helst kan när som helst drabbas av en svår sjukdom. Och alla kan inte botas.

Vi behöver forskning för att få svar på sjukdomars gåtor, och denna ovärderliga forskning är bara delvis statsfinansierad. Den behöver all hjälp den kan få av dig och mig när vi ger pengar till insamlingar.

Därför har Kvinnor och Hälsa bildats. Vi samlar in pengar till förmån för vetenskaplig forskning som är betydelsefull och livsviktig för kvinnor.

Våra hjärtefrågor är:

  • Hjärt- och kärlsjukdomar
  • Alzheimersforskning
  • Osteoporos
  • Cancer

Vi satsar även bredare på ämnen som rör kvinnors liv på djupet, t.ex. forskning kring anhörigproblematik och barn med inlärningssvårigheter. Det gemensamma är att de områden där forskningen finansieras via Kvinnor och Hälsa alltid handlar om förbättring av kvinnors hälsa och livsvillkor.

Vilka bestämmer vart de insamlade pengarna går?

Kvinnor och Hälsa har en vetenskapsgrupp som utser mottagare av insamlade medel. Den består av professor Karin Schenck-Gustafsson, professor emerita Britt-Marie Landgren, professor Annika Dahlström, professor Agneta Nordberg och professor Mai-Lis Hellénius.

Ett 90-konto är en garanti för givaren

Svensk Insamlingskontroll

Stiftelsen Kvinnor och Hälsa har två 90-konton för alla insamlade belopp:

  • Plusgiro: 900152-0
  • Bankgiro: 900-1520

Ett 90-konto är en trygghet för givaren, det ges endast till seriösa föreningar där allt redovisas enligt särskilda regler från Svensk Insamlingskontroll.

Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

Vi är medlemmar i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd - FRII som verkar för etisk och professionell insamling.