Forskningsstipendier

Forskningsstipendier från insamlingsstiftelsen Kvinnor och Hälsa

Stipendierna skall gå till kliniska forskare som är i början av sin forskarkarriär och som driver genusmedicinsk forskning. Forskningen kan innehålla biologiska och psykosociala aspekter på sjukdom och hälsa. Köns- och genusaspekter bör diskuteras när det gäller sjukdomens epidemiologi, patofysiologi, diagnostik, behandling och prognos.

Bedömning

Stiftelsens vetenskapliga nämnd bedömer ansökningarna som kommer att bedömas med en poängskala enligt Vetenskapsrådets kriterier:

  • originalitet
  • vetenskaplig kompetens
  • genomförbarhet och betydelse
  • köns- och genusaspekter

I Vetenskapsnämnden ingår: Karin Schenck-Gustafsson (ordförande), Kerstin Brismar, Rebecka Hultgren, Britt-Marie Landgren, Agneta Nordberg och Birgitta Söder (adjungerad).

Utlysning 2016

2017 kommer två forskningsstipendier att utdelas. Ett på 150 000 kr inom området mun/hjärthälsa samt ett på 50 000 kr inom hjärt/kärlhälsa.

Ansökan

Deadline för ansökan, som ska innehålla CV, detaljerad forskningsplan med budget och betydelse, är 1 december 2016.

Vi tar emot ansökan per e-post (PDF): info@kvinnorochhalsa.com

Eller

Insamlingsstiftelsen "Kvinnor och Hälsa"
Grev Turegatan 27
114 38 Stockholm

Insamlingsstiftelsen Kvinnor och Hälsa är godkänd som 90-kontoinnehavare av Svensk Insamlingskontroll och medlem i FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd