Motiveringar till Kvinnor & Hälsas
Gå för hjärtat-stipendier 2013

I Almedalen den 3 juli 2013 mottog Nikola Drca och Sara Tehrani Gå för hjärtat-stipendiet för deras forskning kring kvinnlig hjärt-kärlsjukdom. Stipendiet delades ut av insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa och är ett resultat av kampanjen Gå för hjärtat, där en promenad-app omvandlar varje promenerad kilometer till pengar.

Barn- och äldreminister Maria Larsson var på plats och överlämnade diplomen. Förra året gick app-användare från norr till söder in stipendiesumman på totalt 300 000 kronor.

150 000 kronor tilldelas Dr Nicola Drca, Hjärtkliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

För projektet "Kvinnor, fysisk aktivitet och risken att utveckla förmaksflimmer"

Motivering: Förmaksflimmer är vår vanligaste rytmrubbning och är farligare för kvinnor än för män och dessutom underbehandlas kvinnor med blodförtunnande medel. Det är fortfarande okänt om både för mycket och för lite fysisk aktivitet kan utlösa förmaksflimmer. I stora registerstudier skall undersökas i vilken grad kvinnor med normal fysisk aktivitet som själva skattat sin fysiska aktivitet insjuknar i framtida förmaksflimmer, och sedan görs samma sak på kvinnor som sprungit Stockholm Marathon. Vi bedömer att det är en mycket aktuell och spännande studie.

150 000 kronor tilldelas Dr Sara Tehrani, Medicinkliniken, Danderyds Sjukhus

För projektet "Könsskillnader hos patienter med typ1 diabetes när det gäller markörer för endotelcellsfunktion"

Motivering: Kvinnor insjuknar 10 år senare i hjärt-kärlsjukdom jämfört med män. Men då kvinnor får diabetes förlorar de detta skydd och har till och med en högre riskökning och dödlighet i hjärt-kärlsjukdom jämfört med män. Det kan vara många faktorer som förklarar denna gåta. Är det de sjunkande kvinnliga könshormonerna som påverkar endotelets mikrovaskulära funktion? Eller är det andra faktorer som har betydelse för micro-cirkulationen? Om vi kan finna varför detta skydd försvinner kanske vi kan förhindra de tidiga hjärtinfarkterna hos diabeteskvinnor. Denna spännande studie skall undersöka detta.

Nicola Drca, Maria Larsson, Karin Schenck-Gustafson och Sara Tehrani

 

För mer information: kontakta Pia Gefvert, 0766-368940, pia@1.6miljonerklubben.com

Insamlingsstiftelsen Kvinnor och Hälsa är godkänd som 90-kontoinnehavare av Svensk Insamlingskontroll och medlem i FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd.

Utlysningen löd

I år skall ett nytt forskningsstipendium på 300.000 SEK utdelas för forskning inom hjärt-kärlområdet. Pengarna bör användas till forskningsprojektet eller som forskningstid. Hur forskningsstödet har använts skall redovisas skriftligt och eventuellt i form av föreläsningar.

Bedömning

Stiftelsens vetenskapliga nämnd bedömer ansökningarna som kommer att bedömas med en poängskala enligt Vetenskapsrådets kriterier:

  • originalitet
  • vetenskaplig kompetens
  • genomförbarhet och betydelse
  • köns- och genusaspekter

Deadline för ansökan är 15 maj 2013.

Utdelning av stipendiet sker vid vårt seminarum den 3 juli 2013 i Visby under Almedalsveckan.

Information om stipendierna kan fås via Karin Schenck-Gustafsson, 070-7686487

Ansökan skickas till:

Insamlingsstiftelsen "Kvinnor och Hälsa"
Grev Turegatan 27, 114 38 Stockholm
Tlf: 08-205159

Vetenskaplig bedömningsgrupp

Mai-Lis Hellenius, professor i kardiovaskulär prevention, KI och Karolinska Universitetssjukhuset
Britt-Marie Landgren, professor i obstetrik och gynekologi, KI och Karolinska Universitetssjukhuset
Agneta Nordberg, professor i geriatrik, KI och Karolinska Universitetssjukhuset
Kerstin Brismar, professor och specialist i endokrinologi och diabetologi, KI och Karolinska Universitetssjukhuset
Karin Schenck-Gustafsson, professor i kardiologi, KI och Karolinska Universitetssjukhuset, ordförande

 

Insamlingsstiftelsen Kvinnor och Hälsa är godkänd som 90-kontoinnehavare av Svensk Insamlingskontroll och medlem i FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd.