Årets stipendater 2015

Fyra av årets stipendiater mottog sina diplom och checkar vid Woman in Red på Oscarsteatern i Stockholm den 4 mars. Stiependieutdelare var jämställdhetsminister Åsa Regnér och landshövding Chris Heister. Fr. v. Agneta Månsson Broberg, Birgitta Sigvant, Björn Redfors och Francesco Paneni

Årets utdelning av stipendier för forskning på kvinnors hjärt- och kärlsjukdomar

Varje år delar Kvinnor & Hälsa ut stipendier till forskning på sjukdomar som drabbar kvinnor. Stiftelsen får in pengar via privata donatorer, gåvor och genom kampanjen Woman in Red som drivs av 1,6 miljonerklubben. 1,6 miljonerklubben är en ideell förening som arbetar för kvinnors hälsa. I samband med kampanjen Woman in Red tilldelas sex forskare stipendier på mellan 150 000 kr och 300 000 kr. Totalt delar Kvinnor & Hälsa i år ut 1 250 000 kr till forskning om hjärt- och kärlrelaterade sjukdomar som särskilt drabbar kvinnor.

 

Stipendiaterna är:

Agneta Månsson Broberg, medicinsk doktor, kardiolog, Kardiologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

 

Agneta Månsson Broberg tilldelas 300 000 kr för fortsättningsstudier om hjärteffekter av bröstcancerbehandling - ett outforskat och viktigt område om kvinnor med bröstcancer
Läs mer

 

Christof Varenhorst, medicinsk doktor, kardiolog, kardiologkliniken, Uppsala Akademiska Sjukhus, Uppsala.

 

Christof Varenhorst tilldelas  300 000kr  för studier om spontan kranskärlsdissektion hos kvinnor - ett outforskat men viktigt tillstånd som drabbar mest kvinnor.
Läs mer

 

Björn Redfors, medicinsk doktor, kardiolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

 

Björn Redfors tilldelas 200 000 kr för mekanistiska studier och interventionsstudier om stressinducerd hjärtmuskelsjukdom- Takosubos syndrom- en underdiagnostiserad hjärtsjukdom som drabbar mest kvinnor.
Läs mer

 

Bledar Dakar,allmänläkare, medicinsk doktor, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, Göteborg.

 

Bledar Dakar tilldelas 150 000 kr för  studier om könsskillnader vid hjärtinfarkt kan förklaras av skillnader I endotelfunktion och könshormoner-viktiga mekanistiska studier.
Läs mer

 

Birgitta Sigvant, överläkare, kärlkirurg, medicinsk doktor, Kirurgkliniken, Centralsjukhuset i Karlstad.

 

Birgitta Sigvant tilldelas 150 000 kr för en undersökning om naturalförloppet vid perifer kärlsjukdom med analys av köns och genusskillnader-en 10 årsuppföljning.

Läs mer

 

Francesco Paneni, kardiolog, medicinsk doktor, CMM, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

 

Francesco Paneni tilldelas 150 000 kr för  epigenetisk forskning om könsskillnader i hjärt-kärlbiomarkörer vid typ2 diabetes. 

Läs mer

 

 

Kvinnor & Hälsa är en insamlingsstiftelse som samlar in pengar till förmån för vetenskaplig forskning på kvinnorelaterade sjukdomar och för en förbättring av kvinnors hälsa och levnadsvillkor.

Stiftelsen har ett 90-konto som ger en trygghet för givaren att pengarna används till avsett ändamål och kontrolleras av svensk insamlingskontroll.

Utlysningen löd

Forskningsstipendier från insamlingsstiftelsen Kvinnor och Hälsa

Stipendierna skall gå till kliniska forskare som är i början av sin forskarkarriär, och som driver forskning på kvinnor och män med ett genusmedicinskt perspektiv. Forskningen kan innehålla biologiska och psyko-sociala aspekter på sjukdom och hälsa. Köns- och genusaspekter bör diskuteras när det gäller sjukdomens epidemiologi, patofysiologi, diagnostik, behandling och prognos.

Bedömning

Stiftelsens vetenskapliga nämnd bedömer ansökningarna som kommer att bedömas med en poängskala enligt Vetenskapsrådets kriterier:

  • originalitet
  • vetenskaplig kompetens
  • genomförbarhet och betydelse
  • köns- och genusaspekter

Deadline för ansökan är 10/12 2014.

Utlysning 2014

2014 skall forskningsstipendier på sammanlagt 1 250 000 SEK utdelas för forskning på hjärt-kärlsjukdomar hos kvinnor. Pengarna bör användas till forskningsprojektet eller som forskningstid. Hur forskningsstödet har använts skall redovisas skriftligt och eventuellt i form av föreläsningar.

Ansökan

Vi tar emot ansökan per e-post: info@kvinnorochhalsa.com. Ansökan ska innehålla forskningsplan och CV och fullständiga kontaktuppgifter.