Årets stipendater 2016

Gabriel Wikström delade ut 500 000 kr i forskningsstipendier

Under Woman in red-kampanjen i Stockhom, 2 mars 2016, delade Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister ut 500 000 kr i stipendier till forskare som har gjort stora insatser för kvinnohjärtat:

Ola Vedin, Medicine doktor, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Ola tilldelades 200 000 kr för sitt post doc-projekt inom hjärtsvikt med fokus på HFPeF, hjärtsvikt med bevarad vänsterkammarfunktion – ett tillstånd där kvinnliga patienter är överrepresenterade.

Nicola Drca, doktorand, Karolinska Huddinge

Nicola tilldelades 200 000 kr för sitt forskningsprojekt om kvinnor, fysisk aktivitet och risk att utveckla förmaksflimmer.

Åsa Burström, doktorand, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Solna

Åsa tilldelades 100 000 kr för sitt forskningsprojekt inom området GUCH - vuxna med medfödda hjärtfel där övergången till vuxenkardiologin ska undersökas och förbättras.

Forkskningsstipendiaterna har valts ut av vetenskapliga gruppen från insamlingsstiftelsens Kvinnor och hälsa där deltagarna är Kerstin Brismar, professor inom diabetesforskning på KI, Rebecka Hultgren, docent i kärlkirurgi på KI, Agneta Nordberg, professor i geriatrik på KI, Britt-Marie Landgren, professor i obstetrik/gynekologi på KI samt Karin Schenck-Gustafsson, professor i kardiologi på KI (ordförande).

Utlysningen löd

Forskningsstipendier från insamlingsstiftelsen Kvinnor och Hälsa

Stipendierna skall gå till kliniska forskare som är i början av sin forskarkarriär, och som driver forskning på kvinnor och män med ett genusmedicinskt perspektiv. Forskningen kan innehålla biologiska och psyko-sociala aspekter på sjukdom och hälsa. Köns- och genusaspekter bör diskuteras när det gäller sjukdomens epidemiologi, patofysiologi, diagnostik, behandling och prognos.

Bedömning

Stiftelsens vetenskapliga nämnd bedömer ansökningarna som kommer att bedömas med en poängskala enligt Vetenskapsrådets kriterier:

  • originalitet
  • vetenskaplig kompetens
  • genomförbarhet och betydelse
  • köns- och genusaspekter

Deadline för ansökan var 15 november 2015.

Utlysning

Forskningsstipendium på 500 000 SEK utdelas för forskning på hjärt-kärlsjukdomar hos kvinnor. Pengarna bör användas till forskningsprojektet eller som forskningstid. Hur forskningsstödet har använts ska redovisas skriftligt och eventuellt i form av föreläsningar.

Ansökan

Ansökan skulle innehålla CV, detaljerad forskningsplan med budget och betydelse.

Vi tog emot ansökan per e-post (PDF): info@kvinnorochhalsa.com

Eller

Insamlingsstiftelsen "Kvinnor och Hälsa"
Grev Turegatan 27
114 38 Stockholm

Att. Maria Klareus tel 08-20 51 59

Insamlingsstiftelsen Kvinnor och Hälsa är godkänd som 90-kontoinnehavare av Svensk Insamlingskontroll och medlem i FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd