Årets stipendater 2017

Landstingsrådet Anna Starbrink och Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell delade ut 200 000 kr i forskningsstipendier

Under Woman in Red-kampanjen delades 200 000 kr i stipendier ut till forskare som har gjort stora insatser för kvinnohjärtat:

Kasper Andersen

Med.dr. Kasper Andersen, Uppsala Akademiska Sjukhus, tilldelades 50 000 kr för sitt projekt om könsskillnader efter hård ansträngning med Vasaloppet vad gäller rytmrubbningar och högt blodtryck. Priset delades ut av Landstingsrådet Anna Starbrink.

Barbro Kjellström

Med.dr. Barbro Kjellström, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, tilldelades 150 000 kr för sitt projekt om könsskillnader i sjuklighet och dödlighet i hjärt-kärlsjukdom hos oss hjärtinfarktpatienter med eller utan tandlossning. Priset delades ut av Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.

Forkskningsstipendiaterna har valts ut av vetenskapliga gruppen från insamlingsstiftelsens Kvinnor och hälsa där deltagarna är Kerstin Brismar, professor inom diabetesforskning på KI, Rebecka Hultgren, docent i kärlkirurgi på KI, Agneta Nordberg, professor i geriatrik på KI, Britt-Marie Landgren, professor i obstetrik/gynekologi på KI samt Karin Schenck-Gustafsson, professor i kardiologi på KI (ordförande).

Utlysningen löd

Forskningsstipendier från insamlingsstiftelsen Kvinnor och Hälsa

Stipendierna skall gå till kliniska forskare som är i början av sin forskarkarriär och som driver genusmedicinsk forskning. Forskningen kan innehålla biologiska och psykosociala aspekter på sjukdom och hälsa. Köns- och genusaspekter bör diskuteras när det gäller sjukdomens epidemiologi, patofysiologi, diagnostik, behandling och prognos.

Bedömning

Stiftelsens vetenskapliga nämnd bedömer ansökningarna som kommer att bedömas med en poängskala enligt Vetenskapsrådets kriterier:

  • originalitet
  • vetenskaplig kompetens
  • genomförbarhet och betydelse
  • köns- och genusaspekter

I Vetenskapsnämnden ingår: Karin Schenck-Gustafsson (ordförande), Kerstin Brismar, Rebecka Hultgren, Britt-Marie Landgren, Agneta Nordberg och Birgitta Söder (adjungerad).

Utlysning 2016

2017 kommer två forskningsstipendier att utdelas. Ett på 150 000 kr inom området mun/hjärthälsa samt ett på 50 000 kr inom hjärt/kärlhälsa.

Ansökan

Deadline för ansökan, som ska innehålla CV, detaljerad forskningsplan med budget och betydelse, är 1 december 2016.

Vi tar emot ansökan per e-post (PDF): info@kvinnorochhalsa.com

Eller

Insamlingsstiftelsen "Kvinnor och Hälsa"
Grev Turegatan 27
114 38 Stockholm

Insamlingsstiftelsen Kvinnor och Hälsa är godkänd som 90-kontoinnehavare av Svensk Insamlingskontroll och medlem i FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd