Stipendium tilldelat för forskning om Takotsubo syndrom

Björn Redfors är ST-läkare i kardiologi och medicine doktor. Han är verksam på Sahlgrenska Universitetssjukhet och forskar om takotsubo syndromet. För denna studie tilldelas han Kvinnor & Hälsas forskningsstipendium på 200 000 sek.

Stipendiet delas ut den 4:e mars på Oscarsteatern i Stockholm i samband med 1,6 miljonerklubbens kampanj Woman in Red.

Takotsubo – även kallat brustet hjärta

Björn Redfors beskriver själv sin forskning så här:

Takotsubo föregås ofta av kraftig psykisk eller fysisk stress och kallas också för brustet hjärta. 90% av patienterna är kvinnor. Det är ett allvarligt tillstånd där patienten riskerar att avlida. Vid takotsubo förlorar ofta stora delar av hjärtat sin pumpförmåga vilket kan leda till allvarliga komplikationer, t.ex. akut hjärtsvikt, elakartade rytmrubbningar, chock eller hjärtruptur. Om patienten överlever den akuta fasen är dock tillståndet ofta helt övergående.

Varken amerikanska eller europeiska riktlinjer erbjuder några råd vad gäller behandling av patienter med takotsubo och inga kliniska behandlingsstudier har genomförts för dessa patienter.

Med hjälp av detta stipendium kommer vi att noggrant kunna studera en utvald grupp av patienter med takotsubo syndromet för att försöka förstå vilka egenskaper som medför ökad risk att drabbas. Vi kommer också att kunna genomföra den första kliniska behandlingsstudien för patienter med takotsubo syndromet.

Björn Redfors, ST-läkare i kardiologi och medicine doktor, Sahlgrenska Universitetssjukhet

Kvinnor & Hälsa är en insamlingsstiftelse som samlar in pengar till förmån för vetenskaplig forskning på kvinnorelaterade sjukdomar och för en förbättring av kvinnors hälsa och levnadsvillkor. År 2015 delar stiftelsen ut totalt 1 250 000 kr till forskning om hjärt- och kärlrelaterade sjukdomar som särskilt drabbar kvinnor. Stiftelsen har ett 90-konto som ger en trygghet för givaren att pengarna används till avsett ändamål och kontrolleras av svensk insamlingskontroll.