Årets stipendater 2016

Gabriel Wikström delade ut 500 000 kr i forskningsstipendier

Under Woman in red-kampanjen i Stockhom, 2 mars 2016, delade Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister ut 500 000 kr i stipendier till forskare som har gjort stora insatser för kvinnohjärtat:

Ola Vedin, Medicine doktor, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Ola tilldelades 200 000 kr för sitt post doc-projekt inom hjärtsvikt med fokus på HFPeF, hjärtsvikt med bevarad vänsterkammarfunktion – ett tillstånd där kvinnliga patienter är överrepresenterade.

Nicola Drca, doktorand, Karolinska Huddinge

Nicola tilldelades 200 000 kr för sitt forskningsprojekt om kvinnor, fysisk aktivitet och risk att utveckla förmaksflimmer.

Åsa Burström, doktorand, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Solna

Åsa tilldelades 100 000 kr för sitt forskningsprojekt inom området GUCH – vuxna med medfödda hjärtfel där övergången till vuxenkardiologin ska undersökas och förbättras.

 

Forskningsstipendiaterna har valts ut av vetenskapliga gruppen från insamlingsstiftelsens Kvinnor och hälsa där deltagarna är Kerstin Brismar, professor inom diabetesforskning på KI, Rebecka Hultgren, docent i kärlkirurgi på KI, Agneta Nordberg, professor i geriatrik på KI, Britt-Marie Landgren, professor i obstetrik/gynekologi på KI samt Karin Schenck-Gustafsson, professor i kardiologi på KI (ordförande).