Årets stipendiater 2019

Kunskap om kvinnors hälsa prisas

Fem stipendiater som forskar inom hjärthälsa och psykisk hälsa prisas nu av 1,6 miljonerklubbens och Stiftelsen Kvinnor & Hälsas vetenskapsgrupp. Forskningsstipendierna kommer att delas ut den 11 mars och är på sammanlagt 250 000 kr. Stipendierna går till vetenskapligt yngre doktorander nära disputationen eller alldeles efter disputation. Kvinnor & Hälsas vetenskapliga grupp har bedömt de inkomna ansökningarna efter originalitet, vetenskaplig kompetens, genomförbarhet samt köns- och genusaspekter.

Stiftelsen Kvinnor & Hälsas vetenskapliga råd har totalt bedömt 28 inkomna ansökningar till 2019 års stipendium.  Stiftelsen delar årligen ut forskarstipendium tillsammans med kvinnohälsoorganisationen 1,6 & 2,6 miljonerklubben.

Följande två forskare erhöll högsta poängen inom psykiatriområdet:

 • Doktorand Mattias Strand: 75 000 kr. Överläkare, Centrum för psykiatriforskning. Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. ”Självvald inläggning – ett nytt behandlingsverktyg vid ätstörningssjukdom”
 • Doktorand Ineke Samson: 25 000 kr. Logoped, talkliniken vid Danderyds sjukhus, Stockholm. ”Vad spelar kön för roll för utveckling och upplevelse av stamning?”

Följande tre forskare erhöll den högsta bedömningen inom hjärt-kärlområdet:

 • Med.dr. Carina Carnlöf: 50 000 kr, Specialistsjuksköterska, tema hjärta-kärl, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. ”EKG-registrering med hjälp av Coala Heart Monitor hos kvinnor med hjärtklappning – effekt på symtom och livskvalitet” (RedHeart projektet)
 • Med.Dr. Emma von Wowern: 50 000 kr. Specialistläkare, kvinnokliniken, MAS, Malmö
  ”Fysiologiska förändringar under graviditet hos modern i samband med högt blodtryckskomplikation och tillväxthämning hos fostret.”
 • Med.dr. Lina Bergman: 50 000 kr. Överläkare. Kvinnokliniken, Falu Lasarett. ”Påverkan på hjärta och hjärna vid havandeskapsförgiftning (Preeclampsia Obstetric ad Verse Events)”

Stiftelsen Kvinnor & Hälsas vetenskapliga råd består av:

 • Kerstin Brismar, professor, diabetesforskning, KI
 • Rebecka Hultgren, professor, kärlkirurgi, KI
 • Agneta Nordberg, professor, geriatrik, KI
 • Britt-Marie Landgren, professor, obstetrik/gynekologi, KI
 • Karin Schenck-Gustafsson, professor kardiologi, KI (ordförande)
 • Martin Schalling, professor psykiatri (adjungerad)

Stipendierna delas ut den 11 mars 2019 under 1,6 & 2,6 miljonerklubbens årliga hjärtkampanj Woman in Red i Stockholm. En kampanj som syftar till att sprida kunskap om kvinnors hjärt- och kärlsjukdomar och samlar in pengar till medicinsk forskning på kvinnohjärtat.

Den ideella kvinnohälsoorganisationen 1,6 & 2,6 miljonerklubben som startade Stiftelsen Kvinnor & Hälsa strävar efter att fler kvinnor, oavsett bakgrund, ska överleva hjärt-kärlsjukdom. Varje dag avlider 55 kvinnor i Sverige av akut hjärtinfarkt. Hjärt-kärlsjukdom är en vanligare dödsorsak än bröstcancer bland kvinnor och är en av våra största folksjukdomar. Ändå är kunskapen om detta både inom forskning, bland vård och allmänhet inte tillräcklig. Behandling, symtom och riskfaktorer kan skilja sig åt mellan män och kvinnor. Genom ökade forskningsanslag och kunskap kan fler liv räddas.

www.1.6miljonerklubben.com  •  www.kvinnorochhalsa.com