Forskningsstipendier 2019

Forskningsstipendier utlyses från Insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa

Stipendiet för 2019 är på sammanlagt 250 000 kr tilldelas yngre forskare som just disputerat eller är nära disputation. Kliniska forskare som driver hjärtkärlforskning samt forskning om psykisk ohälsa.

Forskningen kan innehålla biologiska och psykosociala aspekter på sjukdom och hälsa. Köns- och genusaspekter bör diskuteras avseende sjukdomens epidemiologi, patofysiologi, diagnostik, behandling och prognos.

Bedömning

Stiftelsens vetenskapliga nämnd bedömer ansökningarna enligt följande kriterier: originalitet, vetenskaplig kompetens, genomförbarhet och betydelse samt köns- och genusaspekter.

Ansökan

Ansökan e-postas till info@kvinnorochhalsa.com (blankett behövs inte), max 5 sidor inkl. CV och publikationer. Ansökan ska ha inkommit senast kl 24.00, den 15 november, 2018.

För mer information

Stäng meny