Karin Schenck Gustafsson

Vi är så tacksamma för allt stöd vi kan få för fortsatt utveckling och forskning kring effektiva behandlingar av kvinnohjärtat.

Jag vill därför passa på tillfället att tacka alla som på ett eller annat sätt stödjer forskningen kring kvinnors hjärta och hjärna. Inget belopp är för litet och inget för stort.

Karin Schenck Gustafsson
Professor i kardiologi
Karolinska Institutet
Centrum för Genusmedic
in