Styrelse

Kvinnor och Hälsas styrelse består av åtta ledamöter med bred kompetens och erfarenheter inom olika områden i samhället. Styrelsmedlemmarna har även erfarenhet från frivilliga uppdrag och har ett stort engagemang för kvinnors hälsa och välbefinnande. Styrelsen träffas 4 gånger per år. Styrelsen utgår från en arbetsordning för att utvärdera att stiftelsens ändamål uppfylls samt fastställer strategier för det fortsatta arbetet. Vid varje mötestillfälle får styrelsen en rapport från vetenskapsgruppen.

Alexandra Charles von Hofsten född 1946. Alexandra är grundare och ordförande i 1,6 & 2,6 miljonerklubben, en ideell organisation som arbetar för kvinnors hälsa. Alexandra är en frontfigur i jämställdhetsfrågor och har bland annat fått pris som årets opinionsbildare för sitt arbete och stöd till forskningen om kvinnors hälsa och livsvillkor. Alexandra är grundare av insamlingsstiftelsen Kvinnor o Hälsa. Samt att Alexandra 2018 fick  Regeringens belöningsmedalj ”Illis quorom” som utdelas för att belöna insatser för kulturella, vetenskapliga och andra allmännyttiga ändamål.

Karin Schenck Gustafsson Karin Schenck – Gustafsson är professor i kardiologi och överläkare i hjärtsjukdomar på Karolinska Universitetssjukhuset. Hon är också ordförande och grundare för Centrum för Genusmedicin på Karolinska Institutet, som startade 2001 och var först i världen. Utgivna böcker: Kvinnohjärtat : Hjärt- kärlsjukdomar hos kvinnor (lärobok), Må bra och ät gott, vid högt blodtryck o hjärt-kärlsjukdomar, Det brustna kvinnohjärtat, Handbook of Clinical GenderMedicine med flera.

Harriet Gillberg född 1939. Harriet har arbetat som generalsekreterare för KSAN/Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol-och Narkotikafrågor och då bildat den internationella gruppen “Focus on Women” inom organisationen ICAA/International Council on Alcohol and Addictions. Styrelseledamot Riksförbundet Hem o Samhälle samt i Sveriges Konsumenters styrelse och ledamot i 1,6 miljonerklubbens styrelse.

Lill Lindfors född 1940. Lill är artist, sångerska och skådespelerska. Har ett brinnande engagemang för flickor och kvinnors rätt i samhället med flera frivilliga uppdrag. Lill ingår i 1,6 miljonerklubbens kärntrupp, stadsbrudarna och Emerichfonden. Sitter i styrelsen för Teskedsordern och är UNICEF ambassadör sedan 1998. Hon är även med i brasilianska barnhemstiftelsen Hemmet vid vägen sedan 1984.

Karin Ehnbom Palmqvist född 1943. Karin har arbetat inom UD och tjänstgjort vid generalkonsulatet i Chicago, vid ambassaden i Bonn, som chef för svenska informationskontoret i New York, andreman vid ambassaden i Caracas, Venezuela och ambassadör i Mexico, Australien och Nya Zeeland. Karin är generalsekreterare för Svenskar i Världen.

Ingemo Bonnier född 1951. Ingemo är journalist och förlagsredaktör, aktiv inom 1,6 miljonerklubben sedan start som redaktör och styrelseledamot. Har ett långt förflutet inom den internationella barnhjälpsorganisationen SOS Barnbyar, som styrelseledamot och ordförande i den svenska föreningen 1997-2008 och i den internationella Innsbrucksbaserade styrgruppen för SOS worldwide. Har nu en plats i internationella SOS Advisory Board. Är styrelseledamot i White Ribbon Alliance som arbetar mot mödradödlighet. Driver det egna företaget Prompter AB som sysslar med textproduktion.

Marianne Östlund född 1964. Marianne är grundare och VD för Effektiva Media. Hon har gjort en rad internationella kampanjer och attitydkampanjer. Marianne har arbetat som partisekreterare i riksdagen och har en lång erfarenhet av PR.

Lena Adelsohn Liljeroth född 1955. Lena har examen från Journalisthögskolan i Stockholm och har arbetat som journalist i drygt 20 år. Under åren 2006 – 2014 var hon Sveriges Kultur- och idrottsminister. Lena har även varit ordförande för Stiftelsen Fryshuset samt suttit i styrelsen för bl a Alla Kvinnors Hus och Anorexi-Bulimi-kontakt (numera Frisk & Fri). Idag är hon verksam i flera olika styrelser, bl a Ersta Diakoni, Strömma Turism & Sjöfart samt Postkodstiftelsen.