Styrelse

Kvinnor och Hälsas styrelse består av sju ledamöter med bred kompetens och erfarenheter inom olika områden i samhället. Styrelsmedlemmarna har även erfarenhet från frivilliga uppdrag och har ett stort engagemang för kvinnors hälsa och välbefinnande. Styrelsen träffas 4 gånger per år. Styrelsen utgår från en arbetsordning för att utvärdera att stiftelsens ändamål uppfylls samt fastställer strategier för det fortsatta arbetet. Vid varje mötestillfälle får styrelsen en rapport från vetenskapsgruppen.

Alexandra Charles von Hofsten född 1946. Alexandra är grundare och ordförande i 1,6 & 2,6 miljonerklubben, en ideell organisation som arbetar för kvinnors hälsa. Alexandra är en frontfigur i jämställdhetsfrågor och har bland annat fått pris som årets opinionsbildare för sitt arbete och stöd till forskningen om kvinnors hälsa och livsvillkor. Alexandra är grundare av insamlingsstiftelsen Kvinnor o Hälsa. Samt att Alexandra 2018 fick  Regeringens belöningsmedalj ”Illis quorom” som utdelas för att belöna insatser för kulturella, vetenskapliga och andra allmännyttiga ändamål.

Karin Schenck Gustafsson Karin Schenck – Gustafsson är professor i kardiologi och överläkare i hjärtsjukdomar på Karolinska Universitetssjukhuset. Hon är också ordförande och grundare för Centrum för Genusmedicin på Karolinska Institutet, som startade 2001 och var först i världen. Utgivna böcker: Kvinnohjärtat : Hjärt- kärlsjukdomar hos kvinnor (lärobok), Må bra och ät gott, vid högt blodtryck o hjärt-kärlsjukdomar, Det brustna kvinnohjärtat, Handbook of Clinical GenderMedicine med flera.

Lill Lindfors född 1940. Lill är artist, sångerska och skådespelerska. Har ett brinnande engagemang för flickor och kvinnors rätt i samhället med flera frivilliga uppdrag. Lill ingår i 1,6 miljonerklubbens kärntrupp, stadsbrudarna och Emerichfonden. Sitter i styrelsen för Teskedsordern och är UNICEF ambassadör sedan 1998. Hon är även med i brasilianska barnhemstiftelsen Hemmet vid vägen sedan 1984.

Karin Ehnbom Palmqvist född 1943. Karin har arbetat inom UD och tjänstgjort vid generalkonsulatet i Chicago, vid ambassaden i Bonn, som chef för svenska informationskontoret i New York, andreman vid ambassaden i Caracas, Venezuela och ambassadör i Mexico, Australien och Nya Zeeland. Karin är generalsekreterare för Svenskar i Världen.

Ingemo Bonnier född 1951. Ingemo är journalist och förlagsredaktör, aktiv inom 1,6 miljonerklubben sedan start som redaktör och styrelseledamot. Har ett långt förflutet inom den internationella barnhjälpsorganisationen SOS Barnbyar, som styrelseledamot och ordförande i den svenska föreningen 1997-2008 och i den internationella Innsbrucksbaserade styrgruppen för SOS worldwide. Har nu en plats i internationella SOS Advisory Board. Är styrelseledamot i White Ribbon Alliance som arbetar mot mödradödlighet. Driver det egna företaget Prompter AB som sysslar med textproduktion.

Petra Eurenius född 1965. Petra har under 25 år varit Nordisk kommunikationschef på globala läkemedelsföretag som AstraZeneca, Pfizer och Pharmacia. Hon har ett brett nätverk inom sjukvården, akademin, patientrörelsen och media. Petra är sedan många år aktiv inom 1,6&2,6 miljonerklubben som ambassadör. Hon har även arbetat med PR och presskontakter för kampanjen Woman in Red och med Mental Health Evening för 1,6 & 2,6 miljonerklubben under flera år i rad. Petra är initiativtagare till paraplyorganisationen Fokus Patient, arbetar som volontär för Bris, rådgivare i projekt för förebyggande hälsa och hon sitter i styrelsen för Diabetesorganisationen, Dios.

Titti Kerr Axelsson född 1955. Titti varit aktiv i resebranschen i över 30 år och sysslat bl a med marknadsföring, projektledning, upplevelseindustrin och konferenser. Hon har en bachelors examen i litteratur och språk och en master of business administration från University of Bradford.