1,4 miljoner kronor till kvinnoforskning

Den 4 mars delade Kvinnor & Hälsa ut 1,4 miljoner kronor till nio stipendiater för deras livsviktiga forskning om kvinnors kärl och hjärta.

Stipendierna delades ut av jämställdhetsminister Maria Arnholm och Maria Larsson, barn- och äldreminister, på kampanjstarten av Woman in Red på Oscarsteatern i Stockholm.

De nio stipendiaterna är:

Agneta Månsson Broberg, specialistläkare kardiologi och internmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset.

Maria Ljungqvist, hematolog Karolinska Solna.

Dinos Verouhis, specialistläkare kardiologi och internmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset.

Sara Tehrani, leg läkare Danderyds sjukhus.

Kristina Kernell, specialistläkare vid kvinnokliniken, Linköpings Universitetssjukhus.

Anna Wiik, molekylärbiolog, klinisk fysiologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Annika Berglund, strokesjuksköterska strokeenheten, Södersjukhuset.

Jonas Persson, kardiolog, Hjärtkliniken Danderyds Sjukhus.

Per Insulander, kardiolog, Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

 

Pressinformation med mer information om stipendiaterna (PDF)

 

Utlysningen löd

Stipendierna skall gå till unga kliniska forskare som är i början av sin forskarkarriär (dvs. doktorand eller post.doc), och som driver forskning på kvinnor eller kvinnor och män med ett genusmedicinskt perspektiv. Forskningen kan innehålla biologiska och psykosociala aspekter på sjukdom och hälsa. Köns- och genusaspekter bör diskuteras när det gäller sjukdomens epidemiologi, patofysiologi, diagnostik, behandling och prognos.

Utlysning 2014

2014 skall ett forskningsstipendium på 900 000 SEK utdelas för forskning inom hjärtkärlområdet. Pengarna bör användas till forskningsprojektet eller som forskningstid. Hur forskningsstödet har använts skall redovisas skriftligt till stiftelsen och eventuellt i form av föreläsningar i samband med möten/symposier.

Bedömning

Stiftelsens vetenskapliga nämnd bedömer ansökningarna som kommer att bedömas med en poängskala enligt Vetenskapsrådets kriterier:

  • originalitet
  • vetenskaplig kompetens
  • genomförbarhet och betydelse
  • köns- och genusaspekter

Deadline för ansökan är 14 februari 2014 och stipendierna kommer att delas ut den 4 mars 2014 på Oscarsteatern i Stockholm i samband med Woman in Red kampanjen.

Information om stipendierna kan fås via Karin Schenck-Gustafsson, 070-7686487

Ansökan i 4 ex skall skickas till:

Insamlingsstiftelsen "Kvinnor och Hälsa"
Grev Turegatan 27, 114 38 Stockholm
Tlf: 08-205159

Ansökan skall innehålla forskningsplan och CV.

Vetenskaplig bedömningsgrupp

Kerstin Brismar, professor och specialist i endokrinologi och diabetologi, KI och Karolinska Universitetssjukhuset
Britt-Marie Landgren, professor i obstetrik och gynekologi, KI och Karolinska Universitetssjukhuset
Agneta Nordberg, professor i geriatrik, KI och Karolinska Universitetssjukhuset
Karin Schenck-Gustafsson, professor i kardiologi, specialist i kardiologi och internmedicin, KI och Karolinska Universitetssjukhuset, ordförande

 

Insamlingsstiftelsen Kvinnor och Hälsa är godkänd som 90-kontoinnehavare av Svensk Insamlingskontroll och medlem i FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd.