STIPENDIATER PRISAS FÖR FORSKNING PÅ KVINNORS HJÄRTHÄLSA

Den 9 mars delar 1,6 & 2,6 miljonerklubben ut Stiftelsen Kvinnor & Hälsas stipendium till fyra stipendiater som forskar inom kvinnors hjärthälsa. Stipendierna delas ut av socialminister Lena Hallengren (s) under 1,6 & 2,6 miljonerklubbens årliga hjärtkampanj Woman in Red i Stockholm.

Följande fyra forskare erhöll den högsta bedömningen inom hjärt-kärlområdet av Stiftelsen Kvinnor & Hälsas vetenskapliga råd:

Forskningsstipendium 100 000 kr tilldelas:

 • Doktorand Helena Norberg, farmacie magister. Inst. för Folkhälsa och klinisk medicin, Inst. för Integrativ Medicinsk Biologi (IMB) vid Umeå Universitet. ”Hur säkerställer vi jämlik behandling av hjärtsvikt?”
 • Med.dr. Daniel Hertzberg, ST läkare anestesi, Karolinska Universitetsjukhuset
  ”Är akut njurskada bland patienter som genomgått kranskärlskirurgi farligare hos kvinnor?”

Forskningsstipendium 50 000 kr tilldelas:

 • Dr med.vet. Mirjam Ljunggren, ST-läkare lungmedicin, Akademiska Sjukhuset, Uppsala. ”Sömnapné kan ha stor effekt på hjärt-kärlsjukdom bland kvinnor”.
 • Med dr. Mona Ahmed, ST läkare i kardiologi, ”Hur hjärtinfarkt bland kvinnor med åderförkalkning kan förebyggas”.

Stiftelsen Kvinnor & Hälsas vetenskapliga råd består av:

 • Kerstin Brismar, professor, diabetesforskning, KI
 • Rebecka Hultgren, professor, kärlkirurgi, KI
 • Agneta Nordberg, professor, geriatrik, KI
 • Britt-Marie Landgren, professor, obstetrik/gynekologi, KI
 • Karin Schenck-Gustafsson, professor kardiologi, KI (ordförande)

För mer information, bilder och intervjuer vänligen kontakta: Inger Söderholm, inger@1.6miljonerklubben.com, tel 0709-969599