Årets stipendiater 2020

Stipendiater prisas för forskning på kvinnors hjärthälsa

Totalt delades fyra stipendier ut i samband med den årliga hjärtkampanjen Woman in Red runt om i landet. Tre stipendier delades ut av Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen den 9 mars på Oscars i Stockholm. Ett stipendium delades ut av vår ambassadör i Umeå, Magdalena Sävenstedt, den 14 mars på Elite Hotell i Umeå, eftersom stipendiaten är knuten till Umeå universitet och också föreläste under kvällen.

Följande fyra forskare erhöll den högsta bedömningen inom hjärt-kärlområdet av Stiftelsen Kvinnor & Hälsas vetenskapliga råd:

Forskningsstipendium 100 000 kr tilldelas:

 • Doktorand Helena Norberg, farmacie magister. Inst. för Folkhälsa och klinisk medicin, Inst. för Integrativ Medicinsk Biologi (IMB) vid Umeå Universitet. ”Hur säkerställer vi jämlik behandling av hjärtsvikt?”
 • Med.dr. Daniel Hertzberg, ST läkare anestesi, Karolinska Universitetsjukhuset
  ”Är akut njurskada bland patienter som genomgått kranskärlskirurgi farligare hos kvinnor?”

Forskningsstipendium 50 000 kr tilldelas:

 • Dr med.vet. Mirjam Ljunggren, ST-läkare lungmedicin, Akademiska Sjukhuset, Uppsala. ”Sömnapné kan ha stor effekt på hjärt-kärlsjukdom bland kvinnor”.
 • Med dr. Mona Ahmed, ST läkare i kardiologi, ”Hur hjärtinfarkt bland kvinnor med åderförkalkning kan förebyggas”.

Stiftelsen Kvinnor & Hälsas vetenskapliga råd består av:

 • Kerstin Brismar, professor, diabetesforskning, KI
 • Rebecka Hultgren, professor, kärlkirurgi, KI
 • Agneta Nordberg, professor, geriatrik, KI
 • Britt-Marie Landgren, professor, obstetrik/gynekologi, KI
 • Inger Sundström Poromaa, professor gynekologi, UU
 • Karin Schenck-Gustafsson, professor kardiologi, KI (ordförande)