Årets stipendiater 2012

Motiveringar till Kvinnor & Hälsas stipendier för 2012

Stipendierna delas ut på Woman in Redgalan, Oscarsteatern 6 mars 2013

Hjärt-kärlstipendier

Med.dr., dietist Hilde Brekke 200 000 SEK

hilde.brekke@nutrition.gu.se

Amningens betydelse för framtida hjärt-kärlsjukdom:

I observationsstudier har man funnit att minst 3 mån amning kan förbättra hjärt-kärlprognosen. Därför planerar Hilde att i tre olika prospektiva studier undersöka denna skyddseffekt av amning när det gäller hjärt-kärljukdom liksom att undersöka hur lång och hur mycket amning som behövs för att optimera den metabola profilen efter förlossningen.

Med.dr, överläkare Per Insulander (tillsammans med doktorand Carina Carnlöf) 250 000 SEK

per.insulander@karolinska.se

På grund av elektrofysiologiska skillnader mellan kvinnor och män ter sig rytmrubbningar olika hos könen och kan resultera i att kvinnor behandlas för sent i sjukdomsförloppet. Pers forskningsgrupp skall kartlägga de anatomiska och elektrofysiologiska könsskillnaderna och om dessa kan förklara att kvinnor kan ha annorlunda symptom och svara olika på ingrepp.

Med.dr, överläkare Nina Johnston (tillsammans med doktorand Christina Christersson) 250 000 SEK

nina.johnston@ki.se

Bakgrunden till studien är att fler kvinnor än män har avsaknad av bröstsmärta och förträngningar i kranskärlen vid hjärtinfarkt. I studien skall kvinnliga och manliga patienter undersökas med kranskärlsröntgen. Om kranskärlsröntgen är normal skall följande undersökas: 1) eventuell mikrovaskulär sjukdom med ny PET teknik 2)eventuell hjärtmuskelskada med magnetröntgen 3) ett flertal blodprover. Patienterna skall sedan följas vad gäller sjuklighet och dödlighet.

Osteoporosstipendium

PhD, Master of Science in Nutrition Hanna Olausson, 225 000 SEK

hanna.olausson@gu.se

Hormoners betydelse för förändringar i benets inre struktur och mineralinnehåll under och efter amningsperioden.

För mer information: kontakta Pia Gefvert, 0766-368940, pia@1.6miljonerklubben.com

 

Insamlingsstiftelsen Kvinnor och Hälsa är godkänd som 90-kontoinnehavare av Svensk Insamlingskontroll och medlem i FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd.