Insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa

Att vara frisk i kropp och själ och hålla sig frisk in i ålderdomen önskar sig de flesta. Trots att detta är lika viktigt för kvinnor som för män, har forskning traditionellt utförts mest på män. Detta har gällt främst inom hjärt-kärlområdet där könsperspektivet inte funnits, trots att många hjärt-kärlsjukdomar ter sig annorlunda för kvinnor och trots att hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken för både kvinnor och män. Även inom andra medicinska områden saknas könsperspektivet.

Vi behöver därför mer forskning med ett könsperspektiv, det kan ibland vara fråga på liv och död, till exempel om man inte vet att kvinnor kan ha annorlunda symptom än män vid hjärtinfarkt och stroke. Sparsamt med medel finns att söka för vetenskapligt yngre forskare som just ska eller just har disputerat och vi riskerar därför att förlora begåvade forskare som just ska eller just har disputerat.

Därför har Kvinnor & Hälsa bildats. Vi samlar in pengar till förmån för vetenskaplig forskning som är betydelsefull och livsviktig för kvinnor.

Våra hjärtefrågor har varit:

  • Hjärt- och kärlsjukdomar
  • Psykisk ohälsa
  • Osteoporos
  • Kvinnlig cancer

Forskningsstipendier från insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa

Stipendierna skall gå till kliniska forskare som är i början av sin forskarkarriär, och som driver forskning med ett genusmedicinskt perspektiv. Forskningen kan innehålla biologiska och psyko-sociala aspekter på sjukdom och hälsa. Köns- och genusaspekter bör diskuteras när det gäller sjukdomens epidemiologi, patofysiologi, diagnostik, behandling och prognos.

Vilka bestämmer vart de insamlade pengarna går?

Kvinnor och Hälsa har en vetenskapsgrupp som utser mottagare av insamlade medel. Den består av professor Karin Schenck-Gustafsson, professor emerita Britt-Marie Landgren, professor Annika Dahlström, professor Agneta Nordberg och professor Kerstin Brismar.

Ett 90-konto är en garanti för givaren

Stiftelsen Kvinnor och Hälsa har två 90-konton för alla insamlade belopp:

  • Plusgiro: 900152-0
  • Bankgiro: 900-1520

Ett 90-konto är en trygghet för givaren, det ges endast till seriösa föreningar där allt redovisas enligt särskilda regler från Svensk Insamlingskontroll.