Forskningsstipendier

Forskningsstipendier från insamlingsstiftelsen Kvinnor och Hälsa

Stipendierna skall gå till kliniska forskare som är i början av sin forskarkarriär och som driver genusmedicinsk forskning. Forskningen kan innehålla biologiska och psykosociala aspekter på sjukdom och hälsa. Köns- och genusaspekter bör diskuteras när det gäller sjukdomens epidemiologi, patofysiologi, diagnostik, behandling och prognos.

Bedömning

Stiftelsens vetenskapliga nämnd bedömer ansökningarna som kommer att bedömas med en poängskala enligt Vetenskapsrådets kriterier:

  • originalitet
  • vetenskaplig kompetens
  • genomförbarhet och betydelse
  • köns- och genusaspekter

I Vetenskapsnämnden ingår: Karin Schenck-Gustafsson (ordförande), Kerstin Brismar, Rebecka Hultgren, Britt-Marie Landgren, Agneta Nordberg och Inger Sundström Poromaa.