Årets stipendiater 2017

Landstingsrådet Anna Starbrink och Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell delade ut 200 000 kr i forskningsstipendier

Under Woman in Red-kampanjen delades 200 000 kr i stipendier ut till forskare som har gjort stora insatser för kvinnohjärtat:

Kasper Andersen

Med.dr. Kasper Andersen, Uppsala Akademiska Sjukhus, tilldelades 50 000 kr för sitt projekt om könsskillnader efter hård ansträngning med Vasaloppet vad gäller rytmrubbningar och högt blodtryck. Priset delades ut av Landstingsrådet Anna Starbrink.

Barbro Kjellström

Med.dr. Barbro Kjellström, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, tilldelades 150 000 kr för sitt projekt om könsskillnader i sjuklighet och dödlighet i hjärt-kärlsjukdom hos oss hjärtinfarktpatienter med eller utan tandlossning. Priset delades ut av Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.

 

Forkskningsstipendiaterna har valts ut av vetenskapliga gruppen från insamlingsstiftelsens Kvinnor och hälsa där deltagarna är Kerstin Brismar, professor inom diabetesforskning på KI, Rebecka Hultgren, docent i kärlkirurgi på KI, Agneta Nordberg, professor i geriatrik på KI, Britt-Marie Landgren, professor i obstetrik/gynekologi på KI samt Karin Schenck-Gustafsson, professor i kardiologi på KI (ordförande).