Årets stipendiater 2018

Tre unga forskare prisas för forskning om könshormonernas roll

Socialminister Annika Strandhäll (S) delade ut den ideella kvinnoföreningen 1,6 & 2,6 miljonerklubbens årliga stipendier på 250 000 kr för medicinsk forskning på Woman in Reds stipendieutdelning den 12 mars i Stockholm.

– Stipendieutdelningen innebär att kunskapen om kvinnors hälsa ökar, säger Annika Strandhäll (S). Jag känner mig hedrad för att vi får hjälp att fortsätta forskningen på kvinnors och mäns könsskillnader inom medicinsk forskning. Dessutom känner jag mig personligt engagerad, då jag har personer i min nära omgivning, som har gått bort i KOL och försvagning av stora kroppspulsådern.

Stipendierna gick till tre unga forskare som forskar om könsskillnader inom medicinen.

Mottagare av Kvinnor & Hälsas forskningsstipendier är:

  • Christina Villard, med.doktor, Karolinska Institutet, för projektet ”Könshormoners roll för utveckling av abdominellt aorta-aneurysm (försvagning av stora kroppspulsådern i buken) hos kvinnor jämfört med män”. Christina Villard fick 100 000 kr i stipendium.
  • Magnus Dahlén, med.doktor, Karolinska Institutet, för projektet ”Könsskillnader hos unga vuxna som genomgår kranskärlkirurgi”. Magnus Dahlén fick 100 000 kr i stipendium.
  • Tina Heyder, med.doktor Karolinska Institutet, för projektet ”Könsskillnader i autoimmuna mekanismer bakom tidig KOL och vidareutveckling av metoder att mäta immunopeptider i lungan”. Tina Heyder fick 50 000 kr i stipendium.

Stipendiaterna kommer att använda sina forskningsstipendier till fortsatt medicinsk forskning på könsskillnader inom sina områden.

Stiftelsen Kvinnor & Hälsa och 1,6 & 2,6 miljonerklubben strävar efter att fler kvinnor, oavsett bakgrund, ska överleva hjärt-kärlsjukdom. Varje dag avlider 55 kvinnor i Sverige av akut hjärtinfarkt. Hjärt-kärlsjukdom är en vanligare dödsorsak än bröstcancer bland kvinnor och är en folksjukdom. Ändå är kunskapen om detta både inom forskning, bland vård och allmänhet inte tillräcklig. Behandling, symtom och riskfaktorer kan skilja sig åt. Genom ökade forskningsanslag och kunskap kan fler liv räddas.

Kvinnor & Hälsas vetenskapsgrupp utsåg mottagare av årets forskningsstipendium.

Vetenskapsgruppen består av:

  • Karin Schenck-Gustafsson, professor i kardiologi, ordförande
  • Kerstin Brismar, professor i endokrinologi
  • Rebecka Hultgren, docent i kärlkirurgi
  • Britt-Marie Landgren, professor i obstetrik och gynekologi
  • Agneta Nordberg, professor i geriatrik