Svensk Insamlingskontroll

Svensk Insamlingskontroll beviljar 90-konton till organisationer som har offentlig insamling om dessa uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll gör årliga kontroller av alla med 90-konton och säkrar att insamlingsverksamheten håller hög kvalité. Svensk Insamlingskontroll står på givarens sida. Du ska som givare aldrig känna dig lurad. En gåva är alltid frivillig.