Alexandra Charles von Hofsten

1,6 miljonerklubben som jag startade 1998 tog 2009 initiativet till Kvinnor och Hälsa, en insamlingsstiftelse som har som mål att förbättra alla kvinnors livssituation genom att samla in pengar till livsviktig medicinsk forskning för kvinnors hälsa.

Kvinnors hälsa och jämlikhet på alla områden är något jag verkligen brinner för, och jag är glad och stolt över att som ordförande i Kvinnor och Hälsa kunna bidra till att samla in medel till att förbättra tillvaron för kvinnor i alla åldrar och – för kommande generationer.

Alla kan ge, privatpersoner och företag, och alla kan vara säkra på att deras gåva blir till stor nytta.

Tack på förhand för din gåva och ditt stöd – det ska inte vara farligt att vara kvinna!