Stipendium tilldelat för epigenetisk forskning om könsskillnader i hjärt-kärlbiomarkörer

Francesco Paneni är kardiolog och medicinsk doktor vid CMM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Francesco Paneni tilldelas Kvinnor & Hälsas forskningsstipendium på 150 000 kr för epigenetisk forskning om könsskillnader i hjärt-kärlbiomarkörer vid typ2 diabetes.

Stipendiet delas ut den 4:e mars på Oscarsteatern i Stockholm i samband med 1,6 miljonerklubbens kampanj Woman in Red.

Bland patienter med diabetes är risken större för kvinnor än män att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom

Så här beskriver Francesco Paneni sin forskning:

Gender may significantly affect the natural history of cardiovascular complications in diabetic patients. Diabetic women have a 50% increase in cardiovascular mortality as compared to diabetic men, even after adjusting for other cardiovascular risk factors. However, we are still lacking cost-effective atherosclerotic biomarkers to prevent cardiovascular disease in women with diabetes. The present research, which has been selected to receive funding from 1,6 Miljonersklubben, will investigate whether gender-related epigenetic signatures may be considered as early predictors of cardiovascular damage. This approach will be instrumental to implement intensive treatment strategies and, hence, reduce cardiovascular disease burden in diabetic women.

Francesco Paneni, MD, PhD, FESC, Cardiology Unit, Department of Medicine, Solna, Karolinska University Hospital

Kvinnor & Hälsa är en insamlingsstiftelse som samlar in pengar till förmån för vetenskaplig forskning på kvinnorelaterade sjukdomar och för en förbättring av kvinnors hälsa och levnadsvillkor. År 2015 delar stiftelsen ut totalt 1 250 000 kr till forskning om hjärt- och kärlrelaterade sjukdomar som särskilt drabbar kvinnor. Stiftelsen har ett 90-konto som ger en trygghet för givaren att pengarna används till avsett ändamål och kontrolleras av svensk insamlingskontroll