Stipendium tilldelat för forskning om könsskillnader vid hjärtinfarkt

Bledar Dakar är allmänläkare, medicinsk doktor på Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet.
Bledar Dakar tilldelas Kvinnor & Hälsas forskningsstipendium på 150 000 kr för studier om könsskillnader vid hjärtinfarkt kan förklaras av skillnader i endotelfunktion och könshormoner – viktiga mekanistiska studier.

Stipendiet delas ut den 4:e mars på Oscarsteatern i Stockholm i samband med 1,6 miljonerklubbens kampanj Woman in Red.

Om könshormonernas inverkan på kardiovaskulära sjukdomar ur ett genusperspektiv

Så här beskriver Bledar Daka själv sitt arbete:

Kvinnor är mer skyddade än män vad gäller kardiovaskulära sjukdomar hela livet. Det skyddet verkar försvinna när kvinnorna får typ 2 diabetes. Kortfattat handlar min forskning om könshormonernas inverkan på hur kardiovaskulära sjukdomar drabbar kvinnor och män. Under mitt postdok projekt kommer jag även att studera möjliga könsskillnaderna i kärlelasticitet och endotelfunktion som kan förklara åtminstone delvis den omfattande ökning i kardiovaskulär risk för kvinnor som drabbas av typ 2 diabetes.

Bledar Daka, Med Dr, Specialistläkare i Allmänmedicin

Kvinnor & Hälsa är en insamlingsstiftelse som samlar in pengar till förmån för vetenskaplig forskning på kvinnorelaterade sjukdomar och för en förbättring av kvinnors hälsa och levnadsvillkor. År 2015 delar stiftelsen ut totalt 1 250 000 kr till forskning om hjärt- och kärlrelaterade sjukdomar som särskilt drabbar kvinnor. Stiftelsen har ett 90-konto som ger en trygghet för givaren att pengarna används till avsett ändamål och kontrolleras av svensk insamlingskontroll.