Stipendium tilldelat för forskning om spontan kranskärlsdissektion

Christof Varenhorst är medicinsk doktor och kardiolog vid kardiologkliniken på Uppsala Akademiska Sjukhus i Uppsala.

Christof Varenhorst tilldelas Kvinnor & Hälsas forskningsstipendium på 300 000 kr för studier om spontan kranskärlsdissektion hos kvinnor, ett outforskat men viktigt tillstånd som drabbar mest kvinnor.

Stipendiet delas ut den 4:e mars på Oscarsteatern i Stockholm i samband med 1,6 miljonerklubbens kampanj Woman in Red.

Kvinnor drabbas oftare än män och relativt tidigt i livet

Så här beskriver Christof Varenhorst sin forskning:

Spontan kranskärlsdissektion är en ovanlig orsak till hjärtinfarkt. Förekomsten av spontan kranskärlsdissektion bedöms vara mellan 1-4 % av alla hjärtinfarkten. Majoriteten av de som drabbas är kvinnor, ofta relativt tidigt i livet. Att kvinnor oftare drabbas än män bedöms bero på kvinnliga könshormoner. Orsaken till spontan kranskärlsdissektion är dock multifaktoriell. Nuvarande behandlingsrekommendationer för spontan kranskärlsdissektion baseras på inte fler än ca 800 beskrivna fall. Forskningsprojektet 1,6 miljonersklubben valt att stödja syftar till att beskriva förekomsten och prognosen för spontanta kranskärlsdissektioner hos kvinnor i Sverige med hjärtinfarkt genom att belysa eventuellt förekommande samsjuklighet och effekten av hormonbehandling. Svenska kvalitetsregister inom hjärtinfarktvård som kommer användas i projektet är en världsunik resurs.

Christof Varenhorst, Med Dr, kardiolog

Kvinnor & Hälsa är en insamlingsstiftelse som samlar in pengar till förmån för vetenskaplig forskning på kvinnorelaterade sjukdomar och för en förbättring av kvinnors hälsa och levnadsvillkor. År 2015 delar stiftelsen ut totalt 1 250 000 kr till forskning om hjärt- och kärlrelaterade sjukdomar som särskilt drabbar kvinnor. Stiftelsen har ett 90-konto som ger en trygghet för givaren att pengarna används till avsett ändamål och kontrolleras av svensk insamlingskontroll