Stipendium tilldelat för forskning på hjärteffekter av bröstcancerbehandling

Agneta Månsson Broberg är överläkare, medicinsk doktor och kardiolog på Kardiologkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Agneta Månsson Broberg tilldelas Kvinnor & Hälsas forskningsstipendium på 300 000 kr för fortsättningsstudier om hjärteffekter av bröstcancerbehandling, ett outforskat och viktigt område om kvinnor med bröstcancer.

Stipendiet delas ut den 4:e mars på Oscarsteatern i Stockholm i samband med 1,6 miljonerklubbens kampanj Woman in Red.

Bröstcancerpatienter drabbas oftare av hjärtbiverkningar

Så här beskriver Agneta Månsson Broberg sin forskning:

Mitt arbete som biträdande överläkare och medicine doktor på Hjärtkliniken med medicinskt ansvar för Hjärtsviktmottagningen, samt verksam också på VAD‐mottagningen (Hjärtpumpmottagningen) är sedan långtid fokuserat på patienter med svår hjärtsvikt som behöver utredas och bedömas inför eventuell hjärtpump eller hjärttransplantation. De senaste åren har hjärtbiverkningar av cancerbehandling intresserat mig och min önskan är fler av de drabbade patienterna ska få en så
snabb och effektiv multidisciplinär handläggning som möjlig för att de i möjligast mån ska kunna genomföra den mest effektiva cancerbehandlingen med minsta möjliga grad av bieffekter. I min forskning har jag en unik möjlighet att kombinera klinisk forskning
på riktiga patienter med mekanistiska studier på tex celler i laboratoriet.
Stipendiet möjliggör fortsatt forskning dels på celler för att ta reda på hur det går till när stamceller blir hjärtceller och förhoppningsvis kunna använda dem som terapi mot hjärtsvikt, och men också arbetet med att hitta sätt att minska biverkningarna
av cancerterapi utan att behöva avbryta cancerbehandling. En grupp av patienter som oftare än andra drabbas är bröstcancerpatienter och därför tycker jag att denna grupp av patienter bör ha extra uppmärksamhet, i synnerhet eftersom dagens bröstcancerbehandling är effektiv och därför viktig att kunna genomföra.

Agneta Månsson Broberg, Öl. Med. Dr.

Kvinnor & Hälsa är en insamlingsstiftelse som samlar in pengar till förmån för vetenskaplig forskning på kvinnorelaterade sjukdomar och för en förbättring av kvinnors hälsa och levnadsvillkor. År 2015 delar stiftelsen ut totalt 1 250 000 kr till forskning om hjärt- och kärlrelaterade sjukdomar som särskilt drabbar kvinnor. Stiftelsen har ett 90-konto som ger en trygghet för givaren att pengarna används till avsett ändamål och kontrolleras av svensk insamlingskontroll