Stipendiat 2018 inom hjärt-kärlområdet – Med.dr. Carina Carnlöf

Med.dr. Carina Carnlöf, specialistsjuksköterska, tema hjärta-kärl, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Carina Carnlöf tilldelas 50 000 kr för ”EKG-registrering med hjälp av Coala Heart Monitor hos kvinnor med hjärtklappning – effekt på symtom och livskvalitet” (RedHeart projektet).

Stipendiet delas ut den 11:e mars 2019 på Oscarsteatern i Stockholm i samband med 1,6 miljonerklubbens kampanj Woman in Red.

 

”EKG-registrering med hjälp av Coala Heart Monitor hos kvinnor med hjärtklappning – effekt på symtom och livskvalitet”

Carina Carnlöf beskriver själv sin forskning så här:

Hjärtklappning är ett vanligt symtom, särskilt hos kvinnor, och är oftast ofarligt. Inte desto mindre kan det ge störande symtom som ångest, depression och påverka livskvaliteten negativt.  Det finns dock hjärtrytmrubbningar som är av kliniska betydelse som förmaksflimmer, andra förmaksarytmier och kammararytmi, som kan vara orsak och som kan och bör utredas och behandlas.

Syftet med Red Heart-studien var att utvärdera om en omedelbar analys av underliggande hjärtrytm under hjärtklappning med direkt återkoppling via smartphone eller Ipad minskar symtom, ångest, depression och förbättrar livskvaliteten hos kvinnor som upplever hjärtklappning.

Totalt inkluderades 913 kvinnor (ålder 21–88 år) med hjärtklappning. De rekryterats från sociala webbplatser, bl a. från 1.6 miljonersklubben och Facebook. Alla deltagare fick låna en Coala Heart Monitor®, en liten apparat som kan registrera hjärtrytmen via bröstet samt tummarna, Deltagarna spelade in sin hjärtrytm två gånger om dagen samt vid symptom under 60 dagar.  Alla deltagare fick före start samt efter 60 dagar fylla i frågeformulär som behandlar symptom som hjärtklappning, ångest, depression, oro och upplevd livskvalitet. 

Mellan juni 2018 – november 2018 gjordes 280 474 EKG-registreringar.  De preliminära resultaten av frågeformulären visar att frekvensen och svårighetsgraden av symtom, ångest och oro minskade och att livskvaliteten förbättrades efter 60 dagar. I 83% av registreringarna under symtomatisk hjärtklappning hittades helt normal hjärtrytm eller godartade avvikelser som extraslag från förmak och kammare. Våra resultat indikerar att en direkt återkoppling under hjärtklappning minskar symtom, ångest, depression och förbättrar livskvaliteten hos kvinnor.

 

Kvinnor & Hälsa är en insamlingsstiftelse som samlar in pengar till förmån för vetenskaplig forskning på kvinnorelaterade sjukdomar och för en förbättring av kvinnors hälsa och levnadsvillkor. År 2018 delar stiftelsen ut totalt 250 000 kr till forskning om hjärt- och kärlrelaterade sjukdomar och området psykiatri som särskilt drabbar kvinnor. Stiftelsen har ett 90-konto som ger en trygghet för givaren att pengarna används till avsett ändamål och kontrolleras av svensk insamlingskontroll.