Stipendiat 2018 inom hjärt-kärlområdet – Med.dr. Emma von Wowern

Med.dr. Emma von Wowern, Specialistläkare, kvinnokliniken, MAS, Malmö.

Emma von Wowens tilldelas  50 000kr  för ”Fysiologiska förändringar under graviditet hos modern i samband med högt blodtryckskomplikation och tillväxthämning hos fostret.”

Stipendiet delas ut den 11:e mars 2019 på Oscarsteatern i Stockholm i samband med 1,6 miljonerklubbens kampanj Woman in Red.

 

”Fysiologiska förändringar under graviditet hos modern i samband med högt blodtryckskomplikation och tillväxthämning hos fostret”

Emma von Wowerns beskriver själv sin forskning så här:

Havandeskapsförgiftning (preeklampsi) är en stark riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom senare i livet. Den exakta sjukdomsmekanismen bakom preeklampsi är inte helt klarlagd men har delvis sin grund i utvecklingen av moderkakans utveckling och blodcirkulation vilket man också kan undersöka under graviditet för att värdera risken för utveckling av graviditetskomplikationer. Under senare år har det funnits ett ökat intresse för hur kvinnans hjärt-kärl funktion spelar in i uppkomsten av preeklampsi, tillväxthämning av fostret, och också preeklampsisyndromets heterogena uttryck. Det är idag oklart om det är preeklampsi som leder till förändringar i kvinnans hjärta-kärl som orsakar framtida hjärt-kärlsjukdom, eller om det är bakomliggande redan existerande faktorer i kvinnans hjärt-kärlsystem som orsakar en oförmåga att fysiologiskt anpassa sig till graviditet och leder till preeklampsiutveckling. Olika studier har visat att kvinnor som drabbas av preeklampsi uppvisar förändringar hjärta-kärlsystemet under och många år efter graviditeten, och sannolikt också redan innan graviditeten.

I mitt avhandlingsarbete undersökte jag en enkel och snabb metod för att värdera artärstelhet hos gravida kvinnor. I ett av delarbetena fann jag att kvinnor som uppvisade blodflödesförändringar i blodflödet till moderkakan, vilket är en riskfaktor för preeklampsi och tillväxthämning av fostret, också uppvisade ökad artärstelhet i den systemiska cirkulationen. Vi planerar nu en studie för att med en annan metod närmre undersöka sambandet mellan den maternella kardiovaskulära funktionen och blodflödesförändringar i kärlen som försörjer moderkakan, för vilket jag fått Kvinnor och Hälsas forskningsstipendium. Vi hoppas att studien kan bringa ökad kunskap kring hur mammans hjärtfunktion påverkar den uteroplacentära cirkulationen vilket skulle kunna vara en liten pusselbit i ökad kunskap om uppkomsten av preeklampsi och tillväxthämning samt drabbade kvinnors senare kardiovaskulära ohälsa.

 

Kvinnor & Hälsa är en insamlingsstiftelse som samlar in pengar till förmån för vetenskaplig forskning på kvinnorelaterade sjukdomar och för en förbättring av kvinnors hälsa och levnadsvillkor. År 2018 delar stiftelsen ut totalt 250 000 kr till forskning om hjärt- och kärlrelaterade sjukdomar och området psykiatri som särskilt drabbar kvinnor. Stiftelsen har ett 90-konto som ger en trygghet för givaren att pengarna används till avsett ändamål och kontrolleras av svensk insamlingskontroll.