Stipendiat 2018 inom området psykiatri – Doktorand Ineke Samson

Doktorand Ineke Samson, Logoped, talkliniken vid Danderyds sjukhus, Stockholm.

Ineke Samson tilldelas 25 000 kr för ”Vad spelar kön för roll för utveckling och upplevelse av stamning?”

Stipendiet delas ut den 11:e mars 2019 på Oscarsteatern i Stockholm i samband med 1,6 miljonerklubbens kampanj Woman in Red.

 

Vad spelar kön för roll för utveckling och upplevelse av stamning?

Ineke Samson beskriver själv sin forskning så här:

Mitt forskningsprojekt handlar om stamning och specifikt om kvinnor som stammar. En vanlig föreställning är att det är extremt ovanligt att kvinnor stammar. Det stämmer inte, i mitt arbete möter jag en hel del kvinnor som stammar. Min kliniska erfarenhet när det gäller stamning hos kvinnor och det jag nu undersöker vidare, är att kvinnor verkar välja andra strategier än män när det gäller att hantera stamningen. Kvinnorna tenderar att tystna, tala mindre, undvika olika situationer. Enligt en nyss avslutad studie i projektet verkar det här beteendet utvecklas framför allt i tonåren. Resultatet blir att omvärlden helt enkelt inte förstår, hör eller uppfattar att kvinnorna stammar vilket i sin tur leder till att de inte får de rätta vårdinsatserna. Baksidan av att dölja eller gömma stamningen är att det ökar risken för att man utvecklar fobi för att tala, ångest och självhat.

I mitt forskningsprojekt undersöker jag kvinnor och mäns sätt att hantera stamningen, om det finns könsnormer som styr eller om det är samhällets olika förväntningar på kvinnor och män som spelar roll.

Här kan du läsa mer om mitt forskningsprojekt.

Ineke Samson
Leg logoped, specialist tal/stamning
Talkliniken (VO Logopedi), Danderyds sjukhus AB
e-mail: ineke.samson@sll.se / tel: 070 0021561
Doktorand enheten för logopedi, CLINTEC, Karolinska Institutet
e-mail: ineke.samosn@ki.se

 

Kvinnor & Hälsa är en insamlingsstiftelse som samlar in pengar till förmån för vetenskaplig forskning på kvinnorelaterade sjukdomar och för en förbättring av kvinnors hälsa och levnadsvillkor. År 2018 delar stiftelsen ut totalt 250 000 kr till forskning om hjärt- och kärlrelaterade sjukdomar och området psykiatri som särskilt drabbar kvinnor. Stiftelsen har ett 90-konto som ger en trygghet för givaren att pengarna används till avsett ändamål och kontrolleras av svensk insamlingskontroll.