Stipendiat 2018 inom området psykiatri – Doktorand Mattias Strand 

Doktorand Mattias Strand, Överläkare, Centrum för psykiatriforskning. Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Mattias Strand tilldelas 75 000 kr för ”Självvald inläggning – ett nytt behandlingsverktyg vid ätstörningssjukdom”.

Stipendiet delas ut den 11:e mars 2019 på Oscarsteatern i Stockholm i samband med 1,6 miljonerklubbens kampanj Woman in Red.

 

”Självvald inläggning – ett nytt behandlingsverktyg vid ätstörningssjukdom”

 Mattias Strand beskriver själv sin forskning så här:

Mitt forskningsprojekt handlar om självvald inläggning som behandlingsverktyg för patienter med allvarlig ätstörningssjukdom. Självvald inläggning är en nydanande modell som innebär att patienter med långvarig psykisk sjukdom får möjlighet att på eget initiativ lägga in sig vid en avdelning för heldygnsvård under kortare perioder utan att behovet av vård ifrågasätts.

Syftet med självvald inläggning är att öka patienternas medbestämmande i vården och att minska den totala slutenvårdskonsumtionen genom att stärka förmågan till tidigt hjälpsökande. Självvald inläggning har använts inom psykiatrin i Norge och Nederländerna i över tio år med lovande resultat. Modellen har lett till ökad patientdelaktighet, en bättre förmåga att hantera den egna sjukdomen och vardagen samt minskade vårdtider inom slutenvården. Sedan 2014 erbjuds självvald inläggning för första gången till personer med ätstörningssjukdom vid Stockholms centrum för ätstörningar.

Min forskning syftar till att ta reda på om detta kan vara ett verksamt behandlingsverktyg för patienter med ätstörning, att utvärdera hur deltagarnas vårdkonsumtion och sjukdomsutveckling påverkas samt att belysa de övergripande hälsoekonomiska aspekterna av självvald inläggning.

 

Kvinnor & Hälsa är en insamlingsstiftelse som samlar in pengar till förmån för vetenskaplig forskning på kvinnorelaterade sjukdomar och för en förbättring av kvinnors hälsa och levnadsvillkor. År 2018 delar stiftelsen ut totalt 250 000 kr till forskning om hjärt- och kärlrelaterade sjukdomar och området psykiatri som särskilt drabbar kvinnor. Stiftelsen har ett 90-konto som ger en trygghet för givaren att pengarna används till avsett ändamål och kontrolleras av svensk insamlingskontroll.