Utlysning av forskningsstipendier 2020

Forskningsstipendier från Stiftelsen Kvinnor & Hälsa

Forskningsstipendier från Stiftelsen Kvinnor & Hälsa på 300.000 SEK till forskare som ska eller just har disputerat och som driver genusmedicinsk forskning inom hjärt-kärlsjukdom utifrån biologiska och psyko-sociala aspekter.

Forskningsstipendier på 110.000 SEK till forskare som ska eller just har disputerat inom gynekologisk cancer.

1,6 miljonerklubben utlyser två forskningsstipendier på vardera 100.000 kronor till minne av Anna Söderberg

Det ena stipendiet tilldelas den som forskar inom endometrios, vilket nästan var tionde kvinna i barnafödande ålder lider av. Det andra går till forskning inom hjärtkärlsjukdomar som drabbar gravida kvinnor.

Stipendierna kommer att delas ut 15 mars 2021 i samband med Woman in Red- symposiet på Oscars teatern i Stockholm.

Bedömning
Forskningen kan innehålla biologiska och psykosociala aspekter på sjukdom och hälsa. Köns- och genusaspekter bör diskuteras avseende sjukdomens epidemiologi, patofysiologi, diagnostik, behandling och prognos. Stiftelsens Vetenskapliga nämnd bedömer ansökningarna utifrån en poängskala enligt Vetenskapliga rådets kriterier: Originalitet, Vetenskaplig kompetens, Genomförbarhet och betydelse samt Köns- och genusaspekter.

Deadline för ansökan
Ansökningstiden har gått ut.

För mer information
För mer information kontakta ordförande i stipendienämnden, Professor Karin Schenck-Gustafsson – karin.schenck-gustafsson@ki.se .