Årets stipendiater 2021

Stipendiater prisas för forskning på kvinnors hjärthälsa

Totalt delas sex stipendier ut i samband med den årliga hjärtkampanjen Woman in Red runt om i landet. 

Stipendier till minne av Anna Söderberg (donation) 

Endometrios 

Malin Brunes,gynekolog, doktorand, Södersjukhuset, Stockholm, 100.000 SEK

”Kan val av operationsmetod vid hysterektomi och preoperativt ultraljud påverka utfallet hos endometrios-patienter”.

Hjärt-kärlsjukdom och graviditet 

Charlotte Iacobaeus, gynekolog, post.doc, Danderyds Sjukhus, Stockholm, 100.000 SEK

”Kan hjärt-kärlundersökning (kärlresistensmätningar) vid tidig graviditet förutspå risk för havandeskapsförgiftning”

Gynekologisk cancer (donation)

Johanna Norenhag, , doktorand, ST läkare gynekologi, UAS, Uppsala, 110.000 SEK

Samband mellan kvinnors hälsa och vaginal mikrobiota vid HPV infektion, cervixdysplasi och cervixcancer”

Hjärt-kärlsjukdom 

Jannike Nickander, post.doc KI, AT, klinisk fysiologi, Karolinska Universitetssjukhuset Solna 125 000 SEK:

Undersökning av småkärlssjuka med ny magnetröntgen teknik på patienter med hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar, Takotsubo- sjukdom, Wilsons sjukdom och Covid-19 patienter med förhöjt troponin

Thomas Lindow, post.doc Lunds Universitet, öl Växjö Central lasarett,  125 000 SEK

Undersökning av sjukdomsprocesser vid hjärtsvikt med normal pumpfunktion via nya metoder(magnetröntgen undersökning och mätningar av lungvatten i vila och arbete).

Thomas Fux, post.doc. intensivårdsläkare, THIVA/Thoraxop, NKS, 50.000 SEK

Könsskillnader i riskfaktorer, komplikationer och överlevnad med ECMO-behandling vid kardiogen chock”

 

Stiftelsen Kvinnor & Hälsas vetenskapliga råd består av:

  • Kerstin Brismar, professor, diabetesforskning, KI
  • Rebecka Hultgren, professor, kärlkirurgi, KI
  • Agneta Nordberg, professor, geriatrik, KI
  • Britt-Marie Landgren, professor, obstetrik/gynekologi, KI
  • Karin Schenck-Gustafsson, professor kardiologi, KI (ordförande)