Vi har delat ut stipendier för kvinnohjärtat!

Varje år delar 1,6&2,6 miljonerklubben, via sin insamlingsstiftelse “Kvinnor & Hälsa” ut stipendier till fantastiska unga forskare som fokuserar på kvinnors hälsa. Sedan starten har vi samlat in och fördelat mer än sju miljoner kronor.

I år får sex forskare dela på 510 000 kronor.

Stipendier för forskning på kvinnohjärtat:

Christina Ekenbäck, Danderyds Sjukhus, Forskning och behandling vid Takotsubo, “brustet hjärta”-syndrom

Christian Smedberg, Södersjukhuset, Aortasjukdom hos gravida och unga kvinnor

Gudnyella Thorlacius, Karolinska Institutet, Medfödd aortastenos och förträngning i stora kroppspulsådern

Annelie Shami, Lunds universitet, Aterosklerotiska kärlplack hos kvinnor jämfört med män

Stipendier endometrios

Felicia Sundström, doktorand vid Psykologiska Institutionen på Uppsala universitet, Ny psykologisk behandling av endometrios

Stipendier Alzheimer

Anna Marseglia, Karolinska Institutet, Vad betyder könsskillnader i sambandet mellan metabolt syndrom och demenssjukdomar i hjärnan?

Stipendierna delas vanligtvis ut vid en stor gala, men i år är galan digital.

1,6 & 2,6miljonerklubbens vetenskapsjuryn, under ledning av professor Karin Schenck- Gustafsson, utser stipendiaterna och består av professorerna Kerstin Brismar, Rebecca Hultgren, Britt-Marie Landgren, Agneta Nordberg, och Inger Sundström Poromaa.

Bedömning  

Stipendierna gäller forskningsmässigt yngre forskare som just ska eller just har disputerat.

Forskningen kan innehålla biologiska och psykosociala aspekter på sjukdom och hälsa. Köns- och genusaspekter bör diskuteras avseende sjukdomens epidemiologi, patofysiologi, diagnostik, behandling och prognos.

Stiftelsens Vetenskapliga nämnd bedömer ansökningarna enligt Vetenskapsrådets kriterier och enligt följande områden: originalitet, vetenskaplig kompetens, genomförbarhet och betydelse samt köns- och genusaspekter.

Stipendiaterna förväntas skriva en kort sammanfattning av sin forskning för publikation i 1,6- miljonerklubbens tidning och gärna rapportera publicerade artiklar som tillkommit med hjälp av stipendiet.