Utlysning av forskningsstipendier 2021 från Stiftelsen Kvinnor & Hälsa och 1,6 & 2,6 miljonerklubben

Hjärt-kärlsjukdomar hos vuxna på 200.000 SEK

Alzheimers sjukdom på 60.000 SEK

Till Anna Söderbergs Minne:

Endometrios på 100.000 SEK

Hjärt-kärlsjukdom hos gravida på 100.000 SEK

Stipendierna kommer att delas ut 7 mars 2022 i samband med Woman in Red-symposiet på Oscarsteatern i Stockholm.

Bedömning 

Stipendierna gäller forskningsmässigt yngre forskare som just ska eller just har disputerat.

Forskningen kan innehålla biologiska och psykosociala aspekter på sjukdom och hälsa. Köns- och genusaspekter bör diskuteras avseende sjukdomens epidemiologi, patofysiologi, diagnostik, behandling och prognos.

Stiftelsens Vetenskapliga nämnd bedömer ansökningarna enligt Vetenskapsrådets kriterier och enligt följande områden: originalitet, vetenskaplig kompetens, genomförbarhet och betydelse samt köns- och genusaspekter.

Stipendiaterna förväntas skriva en kort sammanfattning av sin forskning för publikation i 1.6- miljonerklubbens tidning och gärna rapportera publicerade artiklar som tillkommit med hjälp av stipendiet.

Deadline för ansökan

Ansökan ska ha inkommit till info@kvinnorochhalsa.com senast 22 november 2021.

Den bör innehålla en tydlig forskningsplan, CV och publikations-lista, alla samlade i ett dokument. Någon speciell blankett behövs inte. Ansökan kan även vara på engelska. För mer information kontakta ordförande i stipendienämnden, professor Karin Schenck-Gustafsson, karin.schenck-gustafsson@ki.se.