Stipendiater 2023

Julia Sánchez-Ceinos
Antti Siika
Johanna Sieurin
Ali Madhi

Våra senaste stipendiater:

Julia Sánchez-Ceinos

Om mekanismer som kopplar samman graviditetsdiabetes och utveckling av hjärt-kärlsjukdom hos mor och barn.

Antti Siika

Obehandlade bråck på kroppspulsådern är farligare för kvinnor och de är svårare att hitta än hos män.

Johanna Sieurin

Symtombilden vid endometrios är komplex, den kan också kopplas till depression, ångest och andra psykiska tillstånd.

Ali Madhi

Om långtidscovid, post-akut COVID-19-syndrom, förkortat PACS