Stipendiat 2018 inom området psykiatri – Doktorand Ineke Samson

Doktorand Ineke Samson, Logoped, talkliniken vid Danderyds sjukhus, Stockholm. Ineke Samson tilldelas 25 000 kr för "Vad spelar kön för roll för utveckling och upplevelse av stamning?” Stipendiet delas ut den 11:e…

Fortsätt läsa Stipendiat 2018 inom området psykiatri – Doktorand Ineke Samson

Stipendiat 2018 inom hjärt-kärlområdet – Med.dr. Emma von Wowern

Med.dr. Emma von Wowern, Specialistläkare, kvinnokliniken, MAS, Malmö. Emma von Wowens tilldelas  50 000kr  för ”Fysiologiska förändringar under graviditet hos modern i samband med högt blodtryckskomplikation och tillväxthämning hos fostret." Stipendiet delas…

Fortsätt läsa Stipendiat 2018 inom hjärt-kärlområdet – Med.dr. Emma von Wowern

Stipendiat 2018 inom hjärt-kärlområdet – Med.dr. Lina Bergman

Med.dr. Lina Bergman, Specialistläkare. Kvinnokliniken, Falu Lasarett. Lina Bergman tilldelas 50 000 kr för ”Påverkan på hjärta och hjärna vid havandeskapsförgiftning (Preeclampsia Obstetric ad Verse Events)”. Stipendiet delas ut den 11:e mars…

Fortsätt läsa Stipendiat 2018 inom hjärt-kärlområdet – Med.dr. Lina Bergman

Stipendiat 2018 inom området psykiatri – Doktorand Mattias Strand 

Doktorand Mattias Strand, Överläkare, Centrum för psykiatriforskning. Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. Mattias Strand tilldelas 75 000 kr för ”Självvald inläggning – ett nytt behandlingsverktyg vid ätstörningssjukdom". Stipendiet delas…

Fortsätt läsa Stipendiat 2018 inom området psykiatri – Doktorand Mattias Strand 

Stipendiat 2018 inom hjärt-kärlområdet – Med.dr. Carina Carnlöf

Med.dr. Carina Carnlöf, specialistsjuksköterska, tema hjärta-kärl, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Carina Carnlöf tilldelas 50 000 kr för ”EKG-registrering med hjälp av Coala Heart Monitor hos kvinnor med hjärtklappning – effekt på symtom och livskvalitet”…

Fortsätt läsa Stipendiat 2018 inom hjärt-kärlområdet – Med.dr. Carina Carnlöf

Stipendium tilldelat för forskning om Takotsubo syndrom

Björn Redfors är ST-läkare i kardiologi och medicine doktor. Han är verksam på Sahlgrenska Universitetssjukhet och forskar om takotsubo syndromet. För denna studie tilldelas han Kvinnor & Hälsas forskningsstipendium på…

Fortsätt läsa Stipendium tilldelat för forskning om Takotsubo syndrom

Stipendium tilldelat för forskning på hjärteffekter av bröstcancerbehandling

Agneta Månsson Broberg är överläkare, medicinsk doktor och kardiolog på Kardiologkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Agneta Månsson Broberg tilldelas Kvinnor & Hälsas forskningsstipendium på 300 000 kr för fortsättningsstudier om hjärteffekter av…

Fortsätt läsa Stipendium tilldelat för forskning på hjärteffekter av bröstcancerbehandling

Stipendium tilldelat för forskning om spontan kranskärlsdissektion

Christof Varenhorst är medicinsk doktor och kardiolog vid kardiologkliniken på Uppsala Akademiska Sjukhus i Uppsala. Christof Varenhorst tilldelas Kvinnor & Hälsas forskningsstipendium på 300 000 kr för studier om spontan kranskärlsdissektion…

Fortsätt läsa Stipendium tilldelat för forskning om spontan kranskärlsdissektion